Personálna agentúra
„Pracujte s profesionálmi, úspech nie je náhoda”
Sprostredkovanie zamestnancov Sprostredkovanie práce Opatrovateľská činosť Preklady dokumentov a Tlmočenie
Lepšia práca prináša

lepší život

Kde nás nájdete?
 

Opatrovateľská služba na Slovensku.

Ak hľadáte pre svojich rodinných príslušníkov spoľahlivú a láskyplnú opateru v domácom prostredí, na ktoré sú zvyknutí, Ste na správnom mieste.
Agentúra Atena. Vám v rámci opatrovateľskej služby ponúka svoje skúsené a starostlivé opatrovateľky, ktoré sú nielen vynikajúcimi spoločníčkami ale aj dobrými gazdinami. Všetky naše opatrovateľky majú absolvovaný minimálne 3-mesačný opatrovateľský kurz alebo majú niekoľkoročné skúsenosti s opatrovaním starších a chorých ľudí doma i v zahraničí.
Ďalšou výhodou tejto služby je nepretržitá 24-hodinová starostlivosť o pacienta.
Náplň práce opatrovateľky zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • domáce práce ( upratovanie, varenie, žehlenie, pranie, nákupy,...)
 • príprava a podávanie jedál
 • pomoc pri telesnej hygiene
 • pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, vstávaní
 • sprievod k lekárovi a podávanie liekov podľa pokynov lekára
 • prechádzky atď.

Kým Vy sa budete venovať Vašim každodenným povinnostiam, o Vášho príbuzného bude dobre postarané.

Opatrovateľka by pre opatrovanú osobu nemala byť len užitočnou pomocníčkou ale aj príjemnou spoločníčkou na dlhé chvíle. Väčšinou trvá niekoľko dní, kým si osoba v opatere na opatrovateľku zvykne, ale neskôr sa dlhé rozhovory, spoločné nákupy, prechádzky a večery pri televízore stanú príjemným spestrením dňa pre obe.
Ak máte pre opatrovateľku k dispozícii jednu voľnú izbu vo Vašom byte alebo dome, využitiu 24-hodinovej opatrovateľskej služby v známom prostredí Vášho domova už nič nestojí v ceste.

Koncepty opatrovateľskej služby
Situácia v každej rodine je odlišná a vyžaduje si preto individuálnu tvorbu konceptu opatrovateľskej služby .
Naša agentúra rozlišuje 3 základné koncepty, od ktorých sa vyvíja výber opatrovateľky a zároveň aj cena opatrovateľskej služby:

1, Pomoc v domácnosti – tento koncept sa vzťahuje na mobilných pacientov, ktorí sú pomerne samostatní a potrebujú pomoc hlavne pri upratovaní, príprave jedál a iných činnostiach, na ktoré už sami nestačia. V prítomnosti opatrovateľky sa určite nebudú cítiť sami.

2, Pomoc v domácnosti a základná starostlivosť – tento koncept je určený pre pacientov so zníženou pohybovou schopnosťou, ktorí potrebujú každodennú pomoc pri obliekaní, umývaní, telesnej hygiene a oporu pri chôdzi. Príprava, podávanie jedál a domáce práce sú pre naše pracovníčky samozrejmosťou. Podávanie liekov a spolupráca s terapeutmi je taktiež súčasťou ich pracovnej úlohy.
Naše opatrovateľky majú niekoľkoročné skúsenosti s opaterou starších a chorých ľudí a preto vykonávajú svoje úlohy spoľahlivo a zodpovedne, v snahe prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu pacienta.

3, Odborná starostlivosť – je určená hlavne pre  ležiacich pacientov alebo pacientov, ktorí prekonali náročnú operáciu. Polohovanie pacienta, výmena katétra, injekčné podávanie liekov atď. sú úkony, ktoré si vyžadujú odbornú opateru, preto pri tomto koncepte angažujeme výlučne kvalifikované a skúsené zdravotné sestry.

Ponúkaná opatrovateľská služba zahŕňa:

 • výber opatrovateľky podľa požiadaviek a potrieb klienta
  Každá opatrovateľka má u nás vyplnený osobný profil, ktorý Vám bude pri rozhodovaní o výbere vhodnej opatrovateľky k dispozícii. Základné informácie o uchádzačke, o jej vzdelaní a predchádzajúcich pracovných skúsenostiach nájdete v spomínanom profile.
 • Organizácia prvého kontaktu s opatrovanou osobou
  Dohodneme presný termín osobného stretnutia (prípadne telefonického rozhovoru), kde sa môžete bližšie spoznať s opatrovateľkou a prípadne si doplniť informácie, ktoré Ste nenašli v jej profile.
 • Dokumentácia starostlivosti
  Na požiadanie klienta bude opatrovateľka viesť presnú dokumentáciu starostlivosti o opatrovanú osobu, ktorá môže byť nápomocná pri spolupráci s lekármi a terapeutmi.
 • 24-hodinová pohotovostná služba agentúry Atena.
  V prípade akýchkoľvek problémov a otázok počas priebehu opatrovateľskej služby sme Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na telefónnych číslach agentúry. Mimo pracovných hodín , počas víkendov a sviatkov sme Vám v súrnych prípadoch k dispozícii na pohotovostných číslach 0911078078 a 0918372285
 • Rýchla a flexibilná výmena opatrovateliek
  S našimi opatrovateľkami udržujeme počas celej dĺžky ich pracovného pobytu pravidelný telefonický kontakt, čím sa snažíme predísť nečakaným výpadkom personálu. Na základe predchádzajúcich skúseností môžeme povedať, že pracovný tím agentúry Atena dokáže do niekoľkých dní, niekedy hodín zorganizovať výmenu na danej pozícii.

  Spokojnosť klienta je pre nás prvoradá. Predovšetkým v prvých dňoch je pravidelný kontakt s klientom veľmi dôležitý. Je nutné sa uistiť, či opatrovanie má plánovaný priebeh a či pacientka s opatrovateľkou spolu dobre vychádzajú.

Výmena opatrovateliek
Pri jednom pacientovi sa väčšinou striedajú 2 opatrovateľky v mesačných intervaloch. Tento postup sa používa väčšinou pri druhom a treťom koncepte opatrovateľskej služby.
Pri prvom koncepte je možné dlhodobejšie nasadenie opatrovateľky. Závisí to od dohody medzi rodinou, opatrovateľkou a agentúrou.

Ubytovanie a strava pre opatrovateľku
Stravu aj ubytovanie poskytuje rodina opatrovateľke zadarmo.

Cestovné náklady

Cestovné náklady v súvislosti s presunom opatrovateľky z miesta jej bydliska na miesto výkonu opatrovateľskej služby hradí rodina, na základe cestovného lístka predloženého opatrovateľkou v deň príchodu.

CENNÍK Služieb na Slovensku za domácu 24 hodinovú opateru

Koncepcia opatrovateľskej služby Cena opatrovateľskej služby*
Pomoc v domácnosti
Kvalifikácia :  Gazdiná, pomocník v domácnosti
700,- €  / 1 mesiac
Pomoc v domácnosti a základná starostlivosť
Kvalifikácia :  Opatrovateľ / ka
850,- €  ­/ 1 mesiac
Odborná starostlivosť
Kvalifikácia :  Zdravotná sestra, zdravotnícky asistent
1200,- €  / 1 mesiac

Pri zadávani záväznej ojdnávky na domácu 24 hodinovú opateru je registračný poplatok:

Doba                   Suma

 • Pol roka               120,- €
 • Jedene Rok          200,- €

Ceny sú uvedené bez dph 

Riaditeľka: Ing. Ivanka Lorincová
Mobil:     
+421 948 113 288
E-mail :  
ivana.lorincova@atena.sk

Kontaktná osoba pre záujemcov: Jana Ivaničová
Telefon :  +421 907 726 756
E-mail   :  jana.ivanicova@atena.sk